Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler Arşivi
 
 
19.1.2015
Sirküler 2015-13 444 No’lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği 17.01.2015 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlandı.
18.1.2015
Sirküler 2015-12 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna” Başlıklı 5/B Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı
7.1.2015
Sirküler 2015-11 443 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30.12.2014 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlandı.
7.1.2015
Sirküler 2015-10 431 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Açıklamalar Vergi Usul Kanunu 70 Seri No’lu Sirküleri İle Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
7.1.2015
Sirküler 2015-09 2 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.12.2014 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlandı.
5.1.2015
Sirküler 2015-08 2014/7098 Sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 31.12.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2.1.2015
Sirküler 2015-07 Sosyal Güvenlik Primlerine Esas Kazançların 2015 Yılında Uygulanacak Olan Alt ve Üst Sınırları.
2.1.2015
Sirküler 2015-06 2015 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları
2.1.2015
Sirküler 2015-05 2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları Belirlendi.
1.1.2015
Sirküler 2015-04 2015 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları 73 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazete’de Yayımlandı.
1.1.2015
Sirküler 2015-03 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarının Açıklandığı 58 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
1.1.2015
Sirküler 2015-02 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 1/1/2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Tutarlar Resmi Gazete’de Yayımlandı.
1.1.2015
Sirküler 2015-01 287 No’lu Gelir Vergisi Kanunu Tebliği 30.12.2014 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı
30.12.2014
Sirküler 2014-54 2015 Yılında Elde Edilen Ücret ve Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulancak Gelir Vergisi Tarifeleri 287 No’lu Gelir Vergisi Tebliğinde Açıklandı
23.12.2014
Sirküler 2014-53 Defter Tasdik İşlemleri Hakkında Duyuru
15.12.2014
Sirküler 2014-52 Reeskont İşlemlerinde Kullanılacak Oran’ın %10,50 Olarak Belirlenmesine ilişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı
10.12.2014
Sirküler 2014-51 Ortaklarının 4/B İşe Giriş ve 4/B İşten Çıkış Bildirimlerinin 11.12.2014 Tarihine Kadar Cezasız olarak SGK’ya Verebileceğine İlişkin Açıklama
4.12.2014
Sirküler 2014-50 Katma Değer Vergisi Kanununun (17/4-g) Maddesinde 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Sonrası, Kıymetli Taş Teslimindeki İstisna Uygulamasına İlişkin 67 No’lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Resmi Gazetede Yayımlandı.
20.11.2014
Sirküler 2014-49 2014 Yılına İlişkin Yeniden Değerleme Oranı %10,11 Olarak Açıklandı
5.11.2014
Sirküler 2014-48 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı
28.10.2014
Sirküler 2014-47 Sıvılaştırılmış Petrol Gazının (L.P.G) Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi’nin İades Esaslarına İlişkin 36 Seri Numaları ÖTV Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.
28.10.2014
Sirküler 2014-46 Sıvılaştırılmış Petrol Gazının (L.P.G) Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi’nin İadesine İlişkin Karar
20.10.2014
Sirküler 2014-45 2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Tespit Edilmesi
16.10.2014
Sirküler 2014-44 1 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.
13.10.2014
Sirküler 2014-43 Vakıflara Vergi Muafiyeti, Derneklere ise Kamuya Yararlı Dernek Statüsü Tanınması Sürecinde Aranan Şartlara İlişkin Açıklamalar Hakkında Sirküler
09.10.2014
Sirküler 2014-42 Şirket Bilançolarında Görülmekle Birlikte İşletmelerinde Bulunmayan Kasa Mevcutları ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı’nın Fiili Duruma Getirilmesi
2.10.2014
Sirküler 2014-41 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2006/12) Resmi Gazetede Yayımlandı.
2.10.2014
Sirküler 2014-40 6552 Sayılı Kanunun ile Vergi ve Sgk Borçlarının Yapılandırılması ve Kasa Hesabı ile Ortaklar Cari Hesabı’nın Net Bakiyesinin Düzeltilmesi
29.9.2014
Sirküler 2014-39 6552 Sayılı Kanunun ile Yürürlüğe Giren, Şirket Bilançolarında Görülmekle Birlikte İşletmelerinde Bulunmayan Kasa Mevcutları ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı’nın Fiili Duruma Getirilmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.
29.9.2014
Sirküler 2014-38 Kesinleşmiş Vergi, Vergi Cezası, Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ile Diğer Bazı Kanunlar Kapsamında Kesilmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme 1 Seri Numaralı Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.
26.9.2014
Sirküler 2014-37 İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.
24.9.2014
Sirküler 2014-36 440 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
22.9.2014
Sirküler 2014-35 Başbakanlıkça Veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Makbuz Karşılığı Yapılan Ayni ve Nakdî Bağışların Tamamının Kurum Kazancınının Tespitinde İndirim Konusu Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.
19.9.2014
Sirküler 2014-34 6552 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 11.09.2014 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı
19.9.2014
Sirküler 2014-33 6552 Sayılı Kanun Değişikliğinin 80. Maddesi ile Çeşitli Gümrük Cezalarının Borçları ve Gümrük Vergileri, İdari Para Cezaları, Faiz, Gecikme Zammı alacakları yapılandırılması
19.9.2014
Sirküler 2014-32 Özel Tüketim Kanunu’na Ekli IV. Sayılı Listede Yer Alan Kıymetli Taşların Listeden Çıkarılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete Yayımlandı.
19.9.2014
Sirküler 2014-31 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hakkında Uygulanacak Hüküm Resmi Gazetede Yayımlandı.
19.9.2014
Sirküler 2014-30 6552 sayılı Kanun ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
19.9.2014
Sirküler 2014-29 6552 sayılı Torba Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Sirkülerimizin Konusunu Oluşturmaktadır.
11.9.2014
Sirküler 2014-28 İş Kanunu İle Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasi İle Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasina Dair Kanun
14.8.2014
Sirküler 2014-27 E-Tebligat Zorunluluğu Uygulamasının Kapsamı Genişletildi
13.8.2014
Sirküler 2014-26 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar
9.8.2014
Sirküler 2014-25 333 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
9.8.2014
Sirküler 2014-24 347 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
9.8.2014
Sirküler 2014-23 426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
24.7.2014
Sirküler 2014-22 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
18.7.2014
Sirküler 2014-21 Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
18.7.2014
Sirküler 2014-20 Muhtasar Beyannamesi Düzenlenmesi Hakkında
18.7.2014
Sirküler 2014-19 01.07.2014-31.12.2014 Dönemi Asgari Ücret Tutarı ve Sosyal Güvenlik Primine İlişkin Üst Sınırlar Hakkında
18.7.2014
Sirküler 2014-18 Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Tebliğ Düzenlemesinin Yürürlüğü
15.7.2014
Sirküler 2014-17 2014 II. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
30.6.2014
Sirküler 2014-16 431 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapilmasına Dair Tebliğ
25.6.2014
Sirküler 2014-15 Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ
23.6.2014
Sirküler 2014-14 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespitine Dair Ekli Karar
10.6.2014
Sirküler 2014-13 66 Numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri
26.4.2014
Sirküler 2014- 12 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ
21.4.2014
Sirküler 2014- 11 Bazı Malların Teslimine Ötv Tevkifatı Uygulaması Getirildi
16.4.2014
Sirküler 2014- 10 ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tablo Örneği Yayınlandı
16.4.2014
Sirküler 2014- 09 Gümrükteki Teminatların Çözümü İçin Verilecek Dilekçe İle ÖTV İade Uygulamasında Verilmesi Gereken Tablo Örneği Yayınlandı
4.4.2014
Sirküler 2014- 08 2014 I. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
3.4.2014
Sirküler 2014- 07 435 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
14.3.2014
Sirküler 2014- 06 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
27.2.2014
Sirküler 2014- 05 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun
19.2.2014
Sirküler 2014- 04 Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
18.2.2014
Sirküler 2014- 03 2013 Gelir Vergisi Kanunu 21. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
8.1.2014
Sirküler 2014- 02 2013 IV. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
2.1.2014
Sirküler 2014- 01 31.12.2013 Tarih ve 2013/5761 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı
31.12.2013
Sirküler 2013- 61 285 Sıra Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı
31.12.2013
Sirküler 2013- 60 İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmına İlişkin Tebliği Yayımlandı
31.12.2013
Sirküler 2013- 59 285 Sıra Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı
31.12.2013
Sirküler 2013- 58 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı
31.12.2013
Sirküler 2013- 57 432 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı
31.12.2013
Sirküler 2013- 56 431 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı
27.12.2013
Sirküler 2013- 55 Reeskont İşlemlerinde Kullanılacak Oran’ın %11,75 Olarak Belirlenmesine ilişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı
25.12.2013
Sirküler 2013- 54 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin Sirküler
24.12.2013
Sirküler 2013- 53 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
17.12.2013
Sirküler 2013- 52 Defter Tasdik İşlemleri Hakkında Duyuru
2.12.2013
Sirküler 2013- 51 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2.12.2013
Sirküler 2013- 50 Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Açıklama
2.12.2013
Sirküler 2013- 49 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Yönelik Açıklamalar Hakkında Karar
28.11.2013
Sirküler 2013- 48 Özel Tüketim Vergisi 14 No.lu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
28.11.2013
Sirküler 2013- 47 Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulaması
22.11.2013
Sirküler 2013- 46 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
4.1.2010
Sirküler 2010-01 2010 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları belirlendi.
10.10.2013
Sirküler 2013- 45 İade Hakkı Doğuran İşlemler Nedeniyle Nakden Veya Mahsuben Yapılacak İade Talepleri Hk.
4.10.2013
Sirküler 2013- 44 Alacağın Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulması
5.8.2013
Sirküler 2013- 43 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
30.6.2013
Sirküler 2013- 42 Anonim Ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.
30.6.2013
Sirküler 2013- 41 427 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımladı.
21.6.2013
Sirküler 2013- 40 Reeskont İşlemlerinde Kullanılacak Oran’ın %11 Olarak Belirlenmesine ilişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.
17.6.2013
Sirküler 2013- 39 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılma Mecburiyeti ve Onaylanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete ’de Yayımlandı.
11.6.2013
Sirküler 2013- 38 Yurtdışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.
5.6.2013
Sirküler 2013- 37 Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı.
31.5.2013
Sirküler 2013- 36 Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler Yapılmasına Dair 2013/4763 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.
29.5.2013
Sirküler 2013- 35 Varlık Barışı’na ilişkin düzenlemeleri de içeren 6486 Sayılı Kanun, 29 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
22.5.2013
Sirküler 2013- 34 Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının Mayıs ayı sonuna kadar veya yıllık olarak yapmaları gereken bildirimler.
30.4.2013
Sirküler 2013- 33 Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
13.4.2013
Sirküler 2013- 32 Yevmiye ve Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdik sürelerinde değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi.
13.4.2013
Sirküler 2013- 31 Borçlar Kanunu kapsamında kefalet için aranan “eş rızası” yükümlülüğüne istisnalar getirildi.
13.4.2013
Sirküler 2013- 30 Tüm anonim şirketlere denetim yükümlülüğü getirildi.
11.4.2013
Sirküler 2013 - 29 Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.
10.4.2013
Sirküler 2013 - 28 2013 I. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
10.4.2013
Sirküler 2013- 27 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 27 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlamdı.
3.4.2013
Sirküler 2013- 26 63 No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
27.3.2013
Sirküler 2013 - 25 Talep ve Taahhütname Verilerek İthal Edilen Mallar ile Satın Alınan Mallara İlişkin ÖTV Sirküleri Yayımlandı.
24.3.2013
Sirküler 2013 - 24 425 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
19.3.2013
Sirküler 2013- 23 413 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İçeriğine Dair Açıklama resmi Gazetede Yayımlandı.
19.3.2013
Sirküler 2013- 22 Yurtdışı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.
14.3.2013
Sirküler 2013 - 21 Bağlılık raporu ile ilgili yapılan yasal düzenleme
27.2.2013
Sirküler 2013 -20 122 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
25.2.2013
Sirküler 2013- 19 424 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
25.02.2013
Sirküler 2013- 18 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.
19.2.2013
Sirküler 2013- 17 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.
13.2.2013
Sirküler 2013- 16 İşverenler Tarafından Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.
13.2.2013
Sirküler 2013-15 Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin 58 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
13.2.2013
Sirküler 2013-14 Dar Mükellefiyette İşyerinin Tespiti ile İlgili Olarak Hazırlanan 26 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
24.1.2013
Sirküler 2013 - 13 Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 2012/4213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlandı.
24.1.2013
Sirküler 2013 - 12 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayınlandı
21.1.2013
Sirküler 2013 - 11 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
03.01.2013
Sirküler 2013- 10 (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Mallarda Uygulanması Gereken Asgari Maktu Vergi Tutarlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlandı.
02.01.2013
Sirküler 2013 - 09 2012 IV. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
02.01.2013
Sirküler 2013 - 08 70 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
02.01.2013
Sirküler 2013- 07 69 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
02.01.2013
Sirküler 2013 - 06 9 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2.1.2013
Sirküler 2013 - 05 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had Ve Miktarların Artırılmasına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
02.01.2013
Sirküler 2013- 04 121 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
02.01.2013
Sirküler 2013- 03 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
02.01.2013
Sirküler 2013- 02 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı.
02.01.2013
Sirküler 2013-01 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar yayımlandı
28.12.2012
Sirküler 2012 - 132 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Vereceği Hzmetlere İlişkin Asgari Ücret Tarifesi
20.12.2012
Sirküler 2012 - 131 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak İskonto ve Faiz Oranları Hakkında Tebliğ
19.12.2012
Sirküler 2012 - 130 Ticari Defterlere İlişkin Tebliği Yayınlandı
14.12.2012
Sirküler 2012 - 129 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
7.12.2012
Sirküler 2012 - 128 420 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
5.12.2012
Sirküler 2012 - 127 3996 Sayili Bazi Yatirim Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptirilmasi Hakkinda Kanunun Uygulama Usul Ve Esaslarina İlişkin Kararda Değişiklik Yapilmasina Dair Karar Yayınlandı
6.12.2012
Sirküler 2012 - 126 Defter Tasdik İşlemleri Hakkında Duyuru
4.12.2012
Sirküler 2012 - 125 Dahilde İşleme Rejim Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı
29.11.2012
Sirküler 2012 - 124 Anonim ġirketlerin Genel Kurul ToplantılarınınUsul ve Esasları Ġle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
15.11.2012
Sirküler 2012 - 123 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliği Yayınlandı
9.11.2012
Sirküler 2012 - 122 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
9.11.2012
Sirküler 2012-121 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
30.10.2012
Sirküler 2012 - 120 Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ Yayınlandı
24.10.2012
Sirküler 2012 - 119 85 Sıra No’lu Gelir Vergisi Sirküler Yayımlandı
18.10.2012
Sirküler 2012 - 118 25 Sıra No’lu Kurumlar Vergisi Sirküler Yayımlandı
16.10.2012
Sirküler 2012 - 117 Almanya ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Hakkında Sirküler Yayımlandı
16.10.2012
Sirküler 2012 - 116 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır
12.10.2012
Sirküler 2012 - 115 2012 III. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
11.10.2012
Sirküler 2012 - 114 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:25) Resmi Gazetede Yayımlandı.
9.10.2012
Sirküler 2012 - 113 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar yürürlüğe konulmuştur
2.10.2012
Sirküler 2012 - 112 Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi” 15.8.2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde güncellenmiştir.
13.9.2012
Sirküler 2012 - 111 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: Iv No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
25.9.2012
Sirküler 2012 - 110 Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
24.9.2012
Sirküler 2012 - 109 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar Yayınlandı
10.9.2012
Sirküler 2012- 108 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
4.9.2012
Sirküler 2012-107 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Yayınlandı
9.9.2012
Sirküler 2012-106 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar Resmi Gazetede Yayınlandı
3.9.2012
Sirküler 2012 - 105 Gümrük Genel Tebliği Yayınlandı
28.8.2012
Sirküler 2012 - 104 Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
28.8.2012
Sirküler 2012 - 103 Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
28.8.2012
Sirküler 2012 - 102 Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Yayınlandı
22.8.2012
Sirküler 2012 - 101 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
17.8.2012
Sirküler 2012 - 100 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
17.8.2012
Sirküler 2012 - 99 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayınlandı
16.8.2012
Sirküler 2012 - 98 Temmuz dönemine ilişkin muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı.
17.8.2012
Sirküler 2012 - 97 64 Nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı
16.8.2012
Sirküler 2012 - 96 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı
15.8.2012
Sirküler 2012 - 95 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı
9.8.2012
Sirküler 2012 - 94 Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayınlandı
9.8.2012
Sirküler 2012 - 93 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
8.8.2012
Sirküler 2012 - 92 Vergi İncelemelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
6.8.2012
Sirküler 2012 - 91 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayınlandı
06.8.2012
Sirküler 2012 - 90 Motorlu Taşıt Vergisi Genel Tebliği (Seri No:41) Resmi Gazetede Yayınlandı
27.7.2012
Sirküler 2012 - 89 Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
31.7.2012
Sirküler 2012 - 88 2012/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılmasına Dair 54 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı
27.7.2012
Sirküler 2012 - 87 283 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
17.7.2012
Sirküler 2012 - 86 Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
17.7.2012
Sirküler 2012 - 85 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranları
10.7.2012
Sirküler 2012 - 84 2012 II. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
5.7.2012
Sirküler 2012 - 83 83 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı
3.7.2012
Sirküler 2012 - 82 Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında
3.7.2012
Sirküler 2012 - 81 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
3.7.2012
Sirküler 2012 - 80 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı
3.7.2012
Sirküler 2012 - 79 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
3.7.2012
Sirküler 2012 - 78 Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik
29.6.2012
Sirküler 2012 - 77 Yeni Teşvik Mevzuatı Hakkında
29.6.2012
Sirküler 2012 - 76 417 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
29.6.2012
Sirküler 2012 - 75 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
28.6.2012
Sirküler 2012 - 74 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği Yayınlandı
27.6.2012
Sirküler 2012 - 73 6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinde ilişkin bilgilendirme
26.6.2012
Sirküler 2012 - 72 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlandı
26.6.2012
Sirküler 2012 - 71 Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı
26.6.2012
Sirküler 2012 - 70 415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
26.6.2012
Sirküler 2012 - 69 119 Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
25.6.2012
Sirküler 2012 - 68 12 Nolu Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlandı
22.6.2012
Sirküler 2012 - 67 63 Nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı
20.6.2012
Sirküler 2012 - 66 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı
18.6.2012
Sirküler 2012 - 65 Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
18.6.2012
Sirküler 2012 - 64 Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Yayınlandı
6.6.2012
Sirküler 2012 - 63 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanımları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı
30.5.2012
Sirküler 2012 - 62 31.05.2012 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılmasına Dair Açıklama Yayınlandı
22.5.2012
Sirküler 2012 - 61 23 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
18.5.2012
Sirküler 2012 - 60 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar Yayınlandı
18.5.2012
Sirküler 2012- 59 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetleri hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı
17.5.2012
Sirküler 2012- 58 118 Seri Nolu Kdv Genel Tebliği Yayınlandı
17.5.2012
Sirküler 2012 - 57 117 Seri Nolu Kdv Tevkifatı Sonrası Oluşan Tevkifat Oranları, Tevkifata Tabi İşlemler ve Tevkifat Yapacak Olan Kurum ve Kuruluşların Listesi
15.5.2012
Sirküler 2012 - 56 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
15.5.2012
Sirküler 2012 - 55 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı
08.5.2012
Sirküler 2012 - 54 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
07.5.2012
Sirküler 2012 - 53 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile Ġlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Yayınlandı
4.5.2012
Sirküler 2012 - 52 Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesine İlişkin 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı
30.4.2012
Sirküler 2012 - 51 2012 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 3,05 Olarak Açıklanmıştır.
23.4.2012
Sirküler 2012 - 50 2012 Mart Ayına Ait KDV Beyannamesinin Verilme Süresi 26 Nisan 2012 Perşembe Günü, 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi ise 27 Nisan 2012 Cuma Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
18.4.2012
Sirküler 2012 - 49 2012 I.Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibari İle Yabancı Paraların Değerlemesinde Kullanılacak Kurlar Hakkında
17.4.2012
Sirküler 2012- 48 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
14.4.2012
Sirküler 2012 - 47 Yüksek Öğretim Kanunu'nun Gelir ve Kazançtan İndirilecek Bağışlara İlişkin Maddesinde Değişiklik Yapıldı.
14.4.2012
Sirküler 2012 - 46 Kdv Tevkifatıyla İlgili Açıklamaların Yeraldığı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
13.4.2012
Sirküler 2012 - 45 Yeni Teşvik Paketi Açıklandı
11.4.2012
Sürküler 2012 - 44 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği Yayınlandı
11.4.2012
Sirküler 2012 - 43 3 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Yayınlandı
5.4.2012
Sirküler 2012 - 42 YMM Üretim Tasdik Raporlarındaki G.T.İ.P. Numaralarının Tevsikine İlişkin Gümrük Genelgesi Yayınlandı.
5.4.2012
Sirküler 2012 - 41 İMKB’de İşlem Gören Tahvil ve Bonoların 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Değerlemesinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri
30.3.2012
Sirküler 2012- 40 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.
27.3.2012
Sirküler 2012 -39 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 73 üncü Maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptali Üzerine Yapılacak İşlemler Hakkında Sirküler Yayınlandı
26.3.2012
Sirküler 2012 -38 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ Yayınlandı
26.3.2012
Sirküler 2012 -37 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine Ġlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı.
23.3.2012
Sirküler 2012 - 36 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması ile İlgili Sirküler Yayınlandı
22.3.2012
Sirküler 2012 -35 GVK Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi Yayınlandı
22.3.2012
Sirküler 2012 - 34 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı
22.3.2012
Sirküler 2012 -33 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkındaki Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
15.3.2012
Sirküler 2012 - 32 ÖTV Kanununun 8/1 inci Maddesi Uygulaması Kapsamında Yapılacak İşlemlerle İlgili Sirküler Yayımlandı
15.3.2012
Sirküler 2012 - 31 Türkiye İle Singapur Arasında Mevcut "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın "Bilgi Değişimi" Maddesini Değiştiren Protokol Yayımlandı
13.3.2012
Sirküler 2012 - 30 Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Hakkında Tebliğ Yayımlandı
9.3.2012
Sirküler 2012 - 29 Suriye'de Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması Hakkında Sirküler Yayınlandı
8.3.2012
Sirküler 2012 - 28 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
8.3.2012
Sirküler 2012 - 27 Transit Taşımacılık İstisnası
5.3.2012
Sirküler 2012 - 26 Çek Defterlerinin Bildirilmesi ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı
2.3.2012
Sirküler 2012 - 25 İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ Yayınlandı
29.2.2012
Sirküler 2012 - 24 Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliğinde (SERİ: IV, NO: 38) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı
20.2.2012
Sirküler 2012 - 23 414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı.
20.2.2012
Sirküler 2012 - 22 413 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Mükellef Bilgileri Bildirimini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir.
20.2.2012
Sirküler 2012 - 21 Yatırım indirimini %25 ile sınırlayan hükmün iptali ve yürürlüğün durdurulması kararı Resmi Gazetede Yayınlandı
17.2.2012
Sirküler 2012 - 20 Anayasa Mahkemesi 9 Şubat 2012 tarihli toplantısında, yatırım indirimindeki % 25'lik sınırın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.
16.2.2012
Sirküler 2012 - 19 Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı
15.2.2012
Sirküler 2012 - 18 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesinin Anayasa’nın 2. ve 73. maddelerine aykırılığı nedeniyle İPTAL eden gerekçeli Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlandı
2.2.2012
Sirküler 2012 - 17 Gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla alınan Belgesiz İhracat kredilerinin kapatılma süresi 31.12.2012’ye kadar uzatılmıştır.
30.1.2012
Sirküler 2012 - 16 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı
27.1.2012
Sirküler 2012 - 15 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
27.1.2012
Sirküler 2012 - 14 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlandı
23.1.2012
Sirküler 2012 - 13 2011 IV.Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibari İle Yabancı Paraların Değerlemesinde Kullanılacak Kurlar Hakkında
23.1.2012
Sirküler 2012 - 12 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
23.1.2012
Sirküler 2012 - 11 116 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
23.1.2012
Sirküler 2012 - 10 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı
23.1.2012
Sirküler 2012 - 09 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
11.1.2012
Sirküler 2012 - 08 79 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı
9.1.2012
Sirküler 2012 - 07 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012 / 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.
6.1.2012
Sirküler 2012 - 06 Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesinde Aranılan Belgelere Yönelik Olarak Hazırlanan Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı
3.1.2012
Sirküler 2012 - 05 55 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
3.1.2012
Sirküler 2012 - 04 2011/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
3.1.2012
Sirküler 2012 - 03 28 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
2.1.2012
Sirküler 2012 - 02 66 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
2.1.2012
Sirküler 2012 - 01 65 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
29.12.2011
Sirküler 2011 - 65 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yayınlandı.
27.12.2011
Sirküler 2011 - 64 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girmiştir.
27.12.2011
Sirküler 2011 - 63 Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespite İlişkin BKK 27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
26.12.2011
Sirküler 2011 - 62 411 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
26.12.2011
Sirküler 2011 - 61 43 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
26.12.2011
Sirküler 2011 - 60 280 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
22.12.2011
Sirküler 2011 - 59 88 Sıra No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayınlandı
13.12.2011
Sirküler 2011 - 58 I Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği Yayımlandı.
13.12.2011
Sirküler 2011 - 57 2011 Yılı Aralık Ayı Sonuna Kadar Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler
13.12.2011
Sirküler 2011 - 56 410 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
30.11.2011
Sirküler 2011 - 55 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar Yayınlandı
30.11.2011
Sirküler 2011 - 54 Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 6) Yayınlandı
29.11.2011
Sirküler 2011 - 53 Kağıt Ortamında Düzenlenen 2A Numaralı ÖTV Beyannamelerinin 1 Şubat 2012 Tarihine Kadar Kabul Edilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı
28.11.2011
Sirküler 2011 - 52 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayınlandı
25.11.2011
Sirküler 2011 - 51 Devlet Muhasebesi Standardı 22 (DMS 22) Genel Yönetime İlişkin Mali Bilgilerin Açıklanması Resmi Gazete’de Yayınlandı
17.11.2011
Sirküler 2011 - 50 Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayınlandı
17.11.2011
Sirküler 2011 - 49 Türkiye Noterler Birliği'nin Defter Onay İşlemleri Hakkındaki Duyurusu Yayınlandı
4.11.2011
Sirküler 2011 - 48 Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 44)
4.11.2011
Sirküler 2011 - 47 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Degişiklik Yapılmasına Dair Tebliği
4.11.2011
Sirküler 2011 - 46 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:22) yayınlandı
2.11.2011
Sirküler 2011 - 45 Diger İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)
2.11.2011
Sirküler 2011 - 44 Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217)
2.11.2011
Sirküler 2011 - 43 Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)
2.11.2011
Sirküler 2011 - 42 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 215)
2.11.2011
Sirküler 2011 - 41 Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 214)
26.10.2011
Sirküler 2011 - 40 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Degerleme Oranına Yönelik Olarak
23.10.2011
Sirküler 2011 - 39 Deri malatında Tecil-Terkin Uygulamasına Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler
14.10.2011
Sirküler 2011 - 38 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar
10.10.2011
Sirküler 2011 - 37 İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
5.10.2011
Sirküler 2011 - 36 2011 III.Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibari İle Yabancı Paraların Değerlemesinde Kullanılacak Kurlar Hakkında
29.9.2011
Sirküler 2011 - 35 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Hakkında
21.9.2011
Sirküler 2011 - 34 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri Hakkında
14.9.2011
Sirküler 2011 - 32 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi
21.9.2011
Sirküler 2011- 33 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
15.9.2011
Sirküler 2011 - 31 15.09.2011 Terihli Resmi Gazete’de İthalat Rejimine ek karar başlığı altında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
15.8.2011
Sirküler 2011 - 30 Vergi Usul Kanununun Tekerrür İle İlgili Hükmünün Uygulanmasına Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı.
8.8.2011
Sirküler 2011 - 29 KDV Kanununun Uygulamasına İlişkin Mevcut Sirkülerlerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlara Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı.
1.8.2011
Sirküler 2011 - 28 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
25.7.2011
Sirküler 2011 - 27 31.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2011/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılmasına Yönelik Sirküler Yayınlandı.
25.7.2011
Sirküler 2011 - 26 Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
1.7.2011
Sirküler 2011 - 25 2011 II.Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibari İle Yabancı Paraların Değerlemesinde Kullanılacak Kurlar Hakkında
30.6.2011
Sirküler 2011 - 24 İkmalen, Re'sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
29.6.2011
Sirküler 2011 - 23 Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
27.5.2011
Sirküler 2011 - 22 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
27.5.2011
Sirküler 2011 - 22 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
11.5.2011
Sirküler 2011 - 21 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.
30.4.2011
Sirküler 2011 - 20 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.
22.4.2011
Sirküler 2011 - 2011 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 2,34 Olarak Tespit Edilmiştir.
22.4.2011
Sirküler 2011 - 18 2011 I.Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibari İle Yabancı Paraların Değerlemesinde Kullanılacak Kurlar Hakkında
22.04.2011
Sirküler 2011 - 17 115 Sıra Nolu KDV Genel Tebliği
11.4.2011
Sirküler 2011 - 16 4 Seri No'lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ
30.3.2011
Sirküler 2011 - 15 Teminata Bağlanacak İlave Gümrük Vergisi Oranları Hakında
16.3.2011
Sirküler 2011 - 14 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında
14.3.2011
Sirküler 2011 - 13 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Uygulama Rehberi Hakkında
14.3.2011
Sirküler 2011 - 12 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
..
Sirküler - 11 ÖTV Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.
28.2.2011
Sirküler 2011 - 10 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
1.2.2011
Sirküler 2011 - 9 29.01.2011 tarih ve 27830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
19.1.2011
Sirküler 2011 - 8 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
19.1.2011
Sirküler 2011 - 7 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesinde 2010 Yılı Sonu İtibariyle Uygulanacak Kurlara İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.
13.1.2011
Sirküler 2011 - 6 Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerden Elde Edilen Faizlerin Vergilendirilmesine İlişkin Olarak Hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
5.1.2011
Sirküler 2011 - 5 2011 Pratik Bilgiler Hakkında
3.1.2011
Sirküler 2011 - 4 Damga Vergisi Kanunu Uygulamalarına İlişkin Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
3.1.2011
Sirküler 2011 - 3 Vergi Usul Kanunu Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
3.1.2011
Sirküler 2011 - 2 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
3.1.2011
Sirküler 2011 - 1 Katma Değer Vergisi Uygulamalarına İlişkin Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
27.12.2010
Sirküler 2010 - 57 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yapılan Değisiklikler
13.12.2010
Sirküler 2010 - 56 2010 yılı aralık ayı sonuna kadar yerine getirilmesi gereken yükümlülükler
8.12.2010
Sirküler - 55 2011 yılında kullanılacak olan yasal defterlerin 31 Aralık 2010 tarihine kadar tasdik ettirilmesi gerekiyor.
12.11.2010
Sirküler 2010 - 54 Ekim 2010 dönemine ait aylık muhtasar beyannameler ile Ekim 2010 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 25 Kasım 2010 günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.
12.11.2010
Sirküler 2010 - 53 2010 yılı için yeniden değerleme oranı %7,7 olarak tespit edilmiştir.
28.10.2010
Sirküler 2010 - 52 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Değişiklikler
8.11.2010
Sirküler 2010 - 51 6015 No.lu Devlet Desteklerinin zlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun
28.10.2010
Sirküler 2010 - 50 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 15 olarak tespit edildi
22.10.2010
Sirküler 2010 - 49 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
14.10.2010
Sirküler 2010 - 48 Borsada rayici olmayan yabancı paraların 30.09.2010 tarihi itibariyle degerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.
13.10.2010
Sirküler 2010 - 47 2010 Yılı Üçüncü Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden degerleme oranı %6,42 olarak tespit edilmiştir.
4.10.2010
Sirküler 2010 - 46 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesine liskin 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Degisiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
4.10.2010
Sirküler 2010 - 45 6009 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan degisikliklere iliskin açıklamaların yer aldıgı VUK Genel Tebligi Resmi Gazete’de yayımlandı.
4.10.2010
Sirküler 2010 - 44 Yatırım İndirimi stisnası Uygulamasına iliskin açıklamaların yer aldıgı Gelir Vergisi Genel Tebligi Resmi Gazetede yayımlandı.
1.10.2010
Sirküler 2010 - 43 Finansal Kiralama Sözlesmelerinde degisiklik yapan sözlesmelerde Damga Vergisi ve Harç uygulamasına iliskin Harçlar Kanunu Sirküleri yayınlandı.
18.1.2010
Sirküler 2010 - 9 Banka, sigorta şirketi ve sermaye piyasası aracı kurumlarının, Vergi Usul Kanunu’ndan doğan bildirim yükümlülüklerini 1 Şubat 2010 tarihine kadar yerine getirmeleri gerekiyor.
13.1.2010
Sirküler 2010 - 2 Motorlu taşıtlar vergileri 2010 yılında % 3,3 oranında artıyor.
13.1.2010
Sirküler 2010 - 3 Akaryakıt, alkollü içkiler, tütün mamulleri ve cep telefonlarının ÖTV’leri artırıldı.
13.1.2010
Sirküler 2010 - 4 2010 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi açıklandı.
14.1.2010
Sirküler 2010 - 5 Anayasa Mahkemesi, devreden yatırım indirimi istisnasının sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kullanımına ilişkin süre sınırlamasını iptal etti.
14.1.2010
Sirküler 2010 - 6 Anayasa Mahkemesi’nin gelir vergisi tarifesine ilişkin iptal kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
17.1.2010
Sirküler 2010 - 7 Anayasa Mahkemesi’nin dar mükelleflere yüzde 0 olarak uygulanan stopaj oranının iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
18.1.2010
Sirküler 2010 - 8 2010 yılına ait finansal faaliyet harçlarının 1 Şubat 2010 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
3.2.2010
Sirküler 2010 - 10 Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2009 tarihi itibariyle değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.
3.2.2010
Sirküler 2010 - 11 Mali İdareden vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili mukteza (özelge) talebine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.
3.2.2010
Sirküler 2010 - 12 KDV iade taleplerine ilişkin listeler elektronik ortamda gönderilecek.
3.2.2010
Sirküler 2010 - 13 Enflasyon indirim oranı % 16,7 olarak açıklandı
4.2.2010
Sirküler 2010 - 14 Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı kapsamında, devreden yatırım indirimi istisnasının 2009 yılı kazançlarından indirilip indirilemeyeceğine ilişkin tartışma.
5.2.2010
Sirküler 2010 - 15 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı.
16.2.2010
Sirküler 2010 - 16 KDV iade taleplerine ilişkin listeler elektronik ortamda gönderim bilgilerinin KDV iade talebi girişinden verilmesi gerekmektedir.
17.2.2010
Sirküler 2010 - 17 KDV İade Talep Listelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
3.3.2010
Sirküler 2010 - 18 Gelir İdaresi Başkanlığı'nın “Özelge Sistemi” Uygulamasına İlişkin Olarak Basın Duyurusu Hakkında
5.3.2010
Sirküler 2010 - 19 Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu elektronik fatura ile ilgili Genel Teblig Resmi Gazete’de yayımlandı.
2.4.2010
Sirküler 2010 - 20 Maliye Bakanlıgı, Danıstay’ın Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebligi’nin bazı bölümleri hakkında verdigi yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına iliskin açıklamalar yaptı.
2.4.2010
Sirküler 2010 - 21 Damga Vergisi Kanunu uygulamasında nüsha ve suret ayrımına iliskin olarak hazırlanan Damga Vergisi Sirküleri yayınlandı.
26.4.2010
Sirküler 2010 - 22 2010 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden degerleme oranı % 2,33 olarak tespit edilmistir.
26.4.2010
Sirküler 2010 - 23 2010-1 Geçici Vergi Döneminde Degerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları
4.5.2010
Sirküler 2010 - 24 Kullanılmıs araç satısında uygulanacak katma deger vergisi oranı hakkında KDV sirküleri yayınlandı.
4.5.2010
Sirküler 2010 - 25 Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kurulusların mensuplarına diplomatik istisna kapsamında yapılan iade islemleri hakkında KDV sirküleri yayınlandı.
6.5.2010
Sirküler 2010 - 26 Yatırım İndirimi Hk.
14.5.2010
Sirküler 2010 - 27 Maliye Bakanlıgı, konut yapı kooperatiflerine yapılan insaat taahhüt islerinde KDV istisnası ve indirimli oran uygulaması hakkında açıklamalar yaptı.
14.5.2010
Sirküler 2010 - 28 İstirahatlı Sigortalıların Bildirimi Hakkında
24.6.2010
Sirküler 2010 - 29 Yabancı kimlik numarası bulunan yabancıların yabancı kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılmasına iliskin vergi kimlik numarası genel tebligi Resmi Gazete’de yayımlandı.
24.6.2010
Sirküler 2010 - 30 İndirilemeyecek Katma Deger Vergisi uygulamasına iliskin 57 Seri Numaralı KDV sirküleri yayınlandı.
24.6.2010
Sirküler 2010 - 31 Tasınmaz ve tasınmaz niteligi tasıyan mal ve hakların satısında Katma Deger Vergisi uygulaması hakkında 58 Sıra Numaralı KDV Sirküleri yayınlandı.
24.6.2010
Sirküler 2010 - 32 İsgücü Temin Hizmetlerinde Katma Deger Vergisi Tevkifat Uygulaması Hakkında 59 Seri Numaralı KDV Sirküleri Yayınlandı.
13.7.2010
Sirküler 2010 - 33 Amortisman listesine yeni eklenen iktisadi kıymetlere iliskin uygulama usul ve esasları hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi Resmi Gazete'de yayımlandı.
13.7.2010
Sirküler 2010 - 34 Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamalarına iliskin açıklamaların yer aldıgı ÖTV Genel Tebligi Resmi Gazete’de yayımlandı.
26.7.2010
Sirküler 2010 - 35 2010 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Degerleme Oranı % 4,99
26.7.2010
Sirküler 2010 - 36 2010-2 Geçici Vergi Döneminde Degerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları
2.8.2010
Sirküler 2010 - 37 Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun ibraz süresine iliskin açıklamaların yer aldıgı 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebligi Resmi Gazete’de yayımlandı.
2.8.2010
Sirküler 2010 - 38 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.
5.8.2010
Sirküler 2010 - 39 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Tarifesinde Yapılan Degisiklige liskin Açıklamaların yer aldıgı Gelir Vergisi Genel Tebligi Resmi Gazete’de yayımlandı.
12.8.2010
Sirküler 2010 - 40 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 Uncu maddesinde yapılan degisiklik üzerine, Yatırım ndirimi stisnası Uygulamasına iliskin açıklamaların yer aldıgı Gelir Vergisi Genel Teblig Taslagı Hazırlandı.
1.9.2010
Sirküler 2010 - 41 Mükelleflerin izahat taleplerinin cevaplandırılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
6.9.2010
Sirküler 2010 - 42 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yer alan Gelir Vergisi Stopajı Tesvikinin uygulanmasına iliskin Danıstay Kararına yönelik olarak hazırlanan Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri yayınlandı.