Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
22.10.2010

Sirküler 2010 - 49 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 
22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği’nde; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygulaması ile ilgili olarak 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
 

Dosyayı indir