Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
4.2.2010

Sirküler 2010 - 14 Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı kapsamında, devreden yatırım indirimi istisnasının 2009 yılı kazançlarından indirilip indirilemeyeceğine ilişkin tartışma.

 

Elektronik ortamda, 2009 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesinin hazırlanması sırasında mükellefler tarafından yatırım indirimi ile ilgili aşağıda yer alan uyarı yazısı ile karşılaşıldığı görülmüştür.

''8/1/2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 2006/95 Esas, 2009/144 sayılı Kararı, Anayasanın 153 üncü maddesi uyarınca, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 2009 hesap döneminde (Geçici vergi dönemleri de dahil) yatırım indirimi istisnasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.''

Tebliğ veya sirküler düzeyinde yapılacak bir açıklama ile Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin görüşünün bu yönde olduğunun kesinleşmesi durumunda, vergi ve hukuk danışmanlarının da görüşü alınarak, 2009 yılına ilişkin 4. dönem geçici vergi beyannamesi ile 2009 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin ihtirazı kayıtla verilmek suretiyle konunun yargıya intikal ettirilmesi alternatifinin değerlendirilebileceği kanaatindeyiz. 

Dosyayı indir