Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
22.9.2014

Sirküler 2014-35 Başbakanlıkça Veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Makbuz Karşılığı Yapılan Ayni ve Nakdî Bağışların Tamamının Kurum Kazancınının Tespitinde İndirim Konusu Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.

 
Sayın Yetkili 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 89. Madde ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 10. Maddesi’nde "doğal afetler" dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla gerçekleştirilen bağışların indirimine izin verilmekteyken, 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"un 92. maddesi ile bu hüküm "Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı." şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı kurum kazancının tespitinde kazancın bulunması durumunda indirim konusu yapılabilecektir.
 

Dosyayı indir