Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
14.1.2010

Sirküler 2010 - 5 Anayasa Mahkemesi, devreden yatırım indirimi istisnasının sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kullanımına ilişkin süre sınırlamasını iptal etti.

 

Anayasa Mahkemesi’nin 15 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında;

 

Yatırım indirimi istisnası uygulamasına yönelik olarak ''…sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait…'' ibaresinin Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş,  Yatırım indirimini yürürlükten kaldıran düzenlemenin yürürlük tarihini 1 Ocak 2006 olarak belirleyen hükmün Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, ''…(vergi oranına ilişkin hükümler dahil)…'' ibaresinin iptal talebi ise reddedilmiştir. Bu kararlar, 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu karar ile 31.12.2005 tarihi itibariyle hak kazanılan yatırım indirimi istisnasının kullanımıyla ilgili 3 yıllık süre (2006, 2007 ve 2008 yılları) sınırlamasını, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih (8 Ocak 2010) itibariyle kaldırmış olmaktadır.
Buna göre 2009 yılına ilişkin olarak verilecek olan 4. dönem geçici vergi beyannamesinden başlamak üzere, 2009 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ve sonraki yıllardaki geçici ve kurumlar vergisi beyannamelerinde, 2005 yılından devreden yatırım indirimi tutarları beyan edilen kazançtan indirilebilecektir.
2009 ve takip eden yıllarda beyan edilen kazançtan indirilebilecek tutarın tespitinde ayrıca eskiden olduğu gibi endeksleme de yapılabilecektir.
Bunun yanında ''…(vergi oranına ilişkin hükümler dahil)…'' ibaresinin iptal talebi Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiş olduğundan, yatırım indirimi istisnası kullanıldıktan sonra kalan matrah üzerinden % 20 oranı yerine % 30 oranında kurumlar vergisi hesaplanması unutulmamalıdır.

 

 

Dosyayı indir