Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
3.2.2010

Sirküler 2010 - 12 KDV iade taleplerine ilişkin listeler elektronik ortamda gönderilecek.

 

27 Ocak 2010 tarih ve 53 numaralı katma değer vergisi sirküleri ile tüm KDV mükelleflerine, KDV Kanunu’nun;

- 8/2 maddesi uyarınca fazla ve yersiz ödenen vergilerden,

- 9/1 maddesi ile Bakanlığa tanınan yetki kapsamında getirilen sorumluluk uygulamalarından,

- 29/2 maddesi uyarınca indirimli orana tabi işlemlerden,

- 32. maddesine göre de bu maddede sayılan istisna kapsamındaki işlemlerden,

kaynaklanan KDV iade taleplerinde, iade için gerekli olan listeleri internet vergi dairesi üzerinden gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk mükelleflerin Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlerine yönelik iade talepleri için geçerli olacaktır.

İnternet vergi dairesi üzerinden gönderilecek olan listelere aşağıda yer verilmiştir.

- İndirilecek KDV listeleri,

- Yüklenilen KDV listeleri,

- Satış faturaları listesi,

- İade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesi.

 

 

Dosyayı indir