Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
5.2.2010

Sirküler 2010 - 15 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı.

 

4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 396 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde verilecek olan Ba ve Bs formlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yeni düzenlemeler yapıldı.

- Mükelleflerin aylık dönemler itibariyle mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanan 8.000 TL’lik had, 396 sıra numaralı tebliğ ile 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışları için 5.000 TL’ye düşürülmüştür. 5.000 TL tutarındaki bu sınır, Ocak 2010 dönemi ve sonraki aylık dönemlere ilişkin olarak verilecek bildirimler için uygulanacaktır.

- Belirlenen hadlerin altında kalan alış ve satış bedellerinin bildirildiği, ''Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı'' (Tablo III) bölümü Ba-Bs bildirim formlarından çıkartılmıştır.

- Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirileceği aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

- Önceki uygulamada, mükellefler tarafından söz konusu bildirim formlarının aylık dönemler halinde düzenlenmesi ve takip eden ayın 5. gününden itibaren bir sonraki ayın 5. günü akşamına kadar verilmesi gerekmekte idi. 396 sıra numaralı tebliğ ile yapılan değişiklik uyarınca, aylık dönemler halinde düzenlenen formların, takip eden ayın 1. günü ile son günü akşamı saat 24:00 arasında, sistem üzerinden onaylanmak suretiyle gönderilmesi gerekmektedir.

- Buna göre Ocak 2010 dönemine ilişkin bildirimlerin 1 Şubat 2010 tarihinden başlanmak üzere, 1 Mart 2010 (28 Şubat Pazar gününe geldiği için) Pazartesi akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle gönderilmesi gerekmektedir.

- Bilanço esasına göre defter tutan ve 376 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs bildirim formlarını da elektronik ortamda https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/ adresinden vermek zorundadırlar.

- Bildirim formlarını bu Tebliğde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası (2010 yılı için 1.000 TL) kesilecektir.

 

- 396 sıra numaralı tebliğde belirtilen usul ve esaslar, Ocak 2010 dönemi ve sonraki aylık dönemlere ilişkin olarak verilecek bildirimler için uygulanacaktır.

 

Dosyayı indir