Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
7.1.2015

Sirküler 2015-11 443 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30.12.2014 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 
Sayın Yetkili E-Arşiv uygulamasına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapan 443 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30.12.2014 tarihinde resmi gazetede yayımlandı. Söz Konusu Tebliğide Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslarda yapılan değişikliklere yer verilmiştir. “397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. “ifadesi yer almaktadır. Değişiklik öngören tebliğ taslağı ile uygulamadan yararlanan mükelleflere, belli şartlar altında (e-Arşiv Fatura standardı olarak e-Fatura format ve standardının kullanılması halinde) söz konusu bent kapsamında yer alan mükelleflere de elektronik ortamda e-Arşiv Faturasını sunmasına olanak sağlanmıştır. Bu çerçevede; 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği içerisinde e-Arşiv Faturalarının alıcılarına teslimi ile ilgili tüm madde ve bentlerde gerekli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, EFKS uygulamasından yararlanan mükelleflerin faturalama süreçleri ile bilgiişlem sistemlerini 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne uygun hale getirme süresi 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe kadar uzatılmıştır. Detaylı bilgi sirkülerimizin ekindedir.
 

Dosyayı indir