Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
7.1.2015

Sirküler 2015-10 431 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Açıklamalar Vergi Usul Kanunu 70 Seri No’lu Sirküleri İle Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 
Sayın Yetkili Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimine) dair usul ve esasların belirlendiği 431 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Tebliğ) ilişkin açıklamalar içeren 70 numaralı VUK Sirküleri 29 Aralık 2014 tarihinde yayımlandı. Söz konusu Sirküler’de; kapsama girmekle birlikte Tebliğ’de yer alan işlemleri esas faaliyet olarak gerçekleştirmeyen mükelleflerin sadece ilgili işlemlere yönelik kayıtlarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza etmelerinin yeterli olduğu belirtilmektedir. Örnek: Esas faaliyet konusu motorlu kara taşıtları için parça imalatı olan ABC A.Ş. ÖTV I sayılı liste kapsamında bazı malları üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere ithal etmekte olup şirketin bu kapsamda ÖTV mükellefiyeti bulunmaktadır. ABC A.Ş.'nin 431 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ilişkin yükümlülüğü ÖTV I sayılı liste kapsamındaki malların ithalatı, envanteri ve sarfı ile ilgili kayıtlarla sınırlıdır. ABC A.Ş.'nin esas faaliyeti söz konusu malların ithalatı, imalatı veya dağıtımı olmadığından yalnızca ÖTV I sayılı liste kapsamındaki işlemlere ilişkin kayıtlarını elektronik ortamda oluşturması ve muhafaza etmesi yeterlidir. Tebliğin yürürlük tarihi, 436 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1/1/2015 olarak yeniden belirlenmiş olup, kapsamda yer alan mükelleflerden Tebliğ ekinde yer alan asgari kayıt içeriklerinin, Tebliğin yürürlük tarihinden önceki dönemleri kapsayacak biçimde ibrazının istenmeyeceği tabiidir. Örnek: (XYZ) A.Ş.'nin ÖTV I sayılı liste kapsamında 2014 hesap döneminde ÖTV mükellefiyeti vardır. Mükellef 2014 Aralık ayında ÖTV I sayılı liste kapsamındaki faaliyetini terk etmiş ve ÖTV mükellefiyeti bağlı olduğu vergi dairesince kapatılmıştır. (XYZ) A.Ş.'nin 2015 hesap dönemine ait asgari içerikte kayıtları oluşturmak ve ibraz etmekle ilgili herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Detaylı bilgi sirkülerimizin ekindedir.
 

Dosyayı indir