Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
2.4.2010

Sirküler 2010 - 20 Maliye Bakanlıgı, Danıstay’ın Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebligi’nin bazı bölümleri hakkında verdigi yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına iliskin açıklamalar yaptı.

 

24 Mart 2010 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresli internet sitesinde 1 numaralı Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri yayınlanmıştır.

Sirkülerde, Danıştay Dördüncü Dairesi’nin, 08.10.2009 tarihli ve Esas No:2009/5196 sayılı kararı ile 1 seri numaralı ''3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği''nin 5. bölümündeki 213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak mükellefe gelir vergisi kesintisinin red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme zammı iade konusu olmayacaktır.” şeklindeki açıklama için yürütmenin durdurulmasına karar verdiği ve bu kararın Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 25.12.2009 tarih ve YD İtiraz No:2009/59 sayılı kararı ile kesinleşmiş olduğu belirtilmiştir.

Sirkülerde esasa ilişkin hüküm verilinceye kadar, anılan düzenleme ile ilgili uygulamada, yukarıda açıklanan yürütmenin durdurulması kararı dikkate alınarak işlem yapılacağı ifade edilmektedir.

 

Dosyayı indir