Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
1.1.2015

Sirküler 2015-04 2015 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları 73 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 
Sayın Yetkili Maliye Bakanlığı tarafından, 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 10,11) dikkate alınarak 2015 yılında uygulanacak maktu harç tutarları hesaplanmış ve 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 73 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. Harçlar Kanunu'nun mükerrer 138. maddesinde, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı hükmü yer almaktadır. Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmamaktadır. 2014 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak hesaplanmış ve 15 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan 441 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. Maliye Bakanlığı tarafından, 2015 yılında uygulanacak olan maktu harç tutarları (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 73 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. (1) Sayılı Tarife : Yargı Harçları (2) Sayılı Tarife : Noter Harçları (3) Sayılı Tarife : Vergi Yargısı Harçları (4) Sayılı Tarife : Tapu Ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar (5) Sayılı Tarife : Konsolosluk Harçları (6) Sayılı Tarife : Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları Ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları (7) Sayılı Tarife : Gemi Ve Liman Harçları (8) Sayılı Tarife : İmtiyazname, Ruhsatname Ve Diploma Harçları (9) Sayılı Tarife : Trafik harçları
 

Dosyayı indir