Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
1.1.2015

Sirküler 2015-03 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarının Açıklandığı 58 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 
Sayın Yetkili 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.”denilmiştir. 2014 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak hesaplanmış ve 15 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan 441 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. Maliye Bakanlığı tarafından, 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 10,11) dikkate alınarak 2015 yılında uygulanacak olan maktu damga vergisi tutarları hesaplanmıştır. 2015 yılında, her bir kağıt için uygulanacak olan damga vergisi oran ve tutarlarını içeren tablo sirkülerimiz ekinde listelenmiş olup, 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 58 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 1. 2015 yılında her bir kağıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 1.702.138 TL'dir. 2. 2015 yılında uygulanacak damga vergisi oran ve tutarları ise sirkülerimizin ekinde gösterilmiştir.
 

Dosyayı indir