Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
1.1.2015

Sirküler 2015-01 287 No’lu Gelir Vergisi Kanunu Tebliği 30.12.2014 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı

 
Sayın Yetkili 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 287 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2015 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler duyurulmuştur. 2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 1. Mesken kira gelirlerindeki istisna tutarı: 3.600 TL, 2. İşverenlerce hizmet erbabına, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna tutarı: 13 TL, 3. Engellilik indirimi tutarları sırasıyla: 880 TL, 440 TL ve 200 TL, 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: 6.000 TL ve 4.000 TL, 5. Basit usule tabi olmanın özel şartları sırasıyla: 84.000 TL, 120.000 TL, 40.000 TL ve 84.000 TL, 6. Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı: 10.600 TL, 7. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı: 23.000 TL, 8. Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı: 29.000 TL, 9. Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı: 1.500 TL. Detaylı Bilgiyi Sirkülerimizin Ekinde Bulabilirsiniz.
 

Dosyayı indir