Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
4.12.2014

Sirküler 2014-50 Katma Değer Vergisi Kanununun (17/4-g) Maddesinde 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Sonrası, Kıymetli Taş Teslimindeki İstisna Uygulamasına İlişkin 67 No’lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Resmi Gazetede Yayımlandı.

 
Sayın Yetkili 3 Aralık 2014 tarihli ve 67 numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile kıymetli taşların tesliminde KDV istisnası uygulamasına ilişkin ek açıklamalar yapılmış olup, Kdv’den istisna olan ve olmayan işlemler aşağıdaki gibidir. KDV'den İstisna İşlemler 3065 sayılı KDV Kanununun(17/4-g) maddesi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görecek nitelikteki kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci);  Borsada işlem görmek üzere ithali,  Borsaya teslimi,  Borsa üyeleri arasında borsa içinde el değiştirmesi,  İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi, KDV'den istisna olup, bu işlemlerde KDV hesaplanmayacaktır. KDV'ye Tabi İşlemler Kıymetli taşların;  Borsaya üye olmayanlar arasında el değiştirmesi,  Borsa üyeleri tarafından borsaya üye olmayanlara teslimi (İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmesi hali dahil),  Borsaya üye olmayanlar tarafından borsa üyelerine teslimi,  Borsa üyeleri veya borsaya üye olmayanlar tarafından nihai tüketiciye teslimi,  Borsa üyeleri tarafından borsada işlem görmeyecek şekilde ithali,  Borsaya üye olmayanlar tarafından ithali, istisna kapsamına girmemektedir. Bu işlemlerde, kıymetli taş bedeli dahil toplam bedel üzerinden (külçe altın ve/veya külçe gümüş bedeli hariç) KDV hesaplanacaktır. Detaylı bilgi sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.
 

Dosyayı indir