Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
13.10.2014

Sirküler 2014-43 Vakıflara Vergi Muafiyeti, Derneklere ise Kamuya Yararlı Dernek Statüsü Tanınması Sürecinde Aranan Şartlara İlişkin Açıklamalar Hakkında Sirküler

 
Sayın Yetkili Bakanlar Kurulu Kararı ile vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması sürecine ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, detayı aşağıdaki gibidir. 2. Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Sürecinde Aranan Şartlara İlişkin Açıklama Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için bu vakıfların resmi senetlerinde, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacağının yazılı olması gerekmektedir. Vakıf resmi senedinde bu oranın yüzde seksen olması bu şartın ihlali olarak değerlendirilmeyecektir. Dolayısıyla, resmi senetlerinde bu oranı yüzde seksen olarak belirlemiş olan vakıfların, söz konusu oranı üçte iki olarak değiştirmelerine gerek bulunmamaktadır. 3. Kamuya Yararlı Dernek Statüsünün Alınma Süreci Derneklere Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı dernek statüsü tanınmasına ilişkin açıklamalar içeren 14/11/2003 tarihli ve KVK-2/2003-2/Dernek ve Vakıflar-1 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinin "2.2.1. Aranan Şartlar" başlıklı bölümündeki "Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususların en az son iki yılda fiilen gerçekleştirilmiş olması." kısmında yer alan "iki" ibaresi "bir" olarak değiştirilmiştir.
 

Dosyayı indir