Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
2.10.2014

Sirküler 2014-40 6552 Sayılı Kanunun ile Vergi ve Sgk Borçlarının Yapılandırılması ve Kasa Hesabı ile Ortaklar Cari Hesabı’nın Net Bakiyesinin Düzeltilmesi

 
Sayın Yetkili 6552 Sayılı Kanunun 11/9/2014 tarihinde yürürlüğe giren 74 üncü maddesi hükmü ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir. 6552 Sayılı Kanunun 73 Üncü Maddesinde, Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Bazı Amme Alacakları İle Belediyelerin Ve Büyükşehir Belediyeleri Su Ve Kanalizasyon İdarelerinin Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İle Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Bazı Amme Alacaklarının Terkinine İlişkin Düzenlemeler yapılmış olup, Ayrıntılı bilgi sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.
 

Dosyayı indir