Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
29.9.2014

Sirküler 2014-38 Kesinleşmiş Vergi, Vergi Cezası, Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ile Diğer Bazı Kanunlar Kapsamında Kesilmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme 1 Seri Numaralı Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.

 
Sayın Yetkili 6552 Sayılı Kanunun 73 Üncü Maddesinde, Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Bazı Amme Alacakları İle Belediyelerin Ve Büyükşehir Belediyeleri Su Ve Kanalizasyon İdarelerinin Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İle Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Bazı Amme Alacaklarının Terkinine İlişkin Düzenlemeler yapılmış olup, Bir Alacağın 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılarak ödenebilmesi için aşağıda belirtilen üç şartın bir arada bulunması gerekmektedir; • Maddede Belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması, • Kesinleşmiş Bir Alacak Olması • Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması (Maddenin on altıncı fıkrası kapsamında olan alacaklar için vadesi 30/4/2014 tarihi ve öncesi olan) 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince madde kapsamına aşağıda yer alan kanunlarda belirtilen alacakların, 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezaları girmektedir. • 1111 sayılı Askerlik Kanunu, • 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, • 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, • 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, • 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, • 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, • 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, • 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, • 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, • 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,
 

Dosyayı indir