Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
14.8.2014

Sirküler 2014-27 E-Tebligat Zorunluluğu Uygulamasının Kapsamı Genişletildi

 
Sayın Yetkili; 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan Kanun ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişikliklere ilişkin ayrıntılı açıklamalra aşağıda yer verilmiştir. 6545 sayılı Kanun’un; • 87 nci maddesiyle 5549 sayılı Kanun’a Elektronik tebligat başlıklı 9/A maddesi eklenmiştir. • 88 inci maddesiyle aynı Kanun’un Yükümlülük ihlalinde idari ceza başlıklı 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası değiştirilmiş, aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiş ve mevcut beşinci fıkrası yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. Yapılan bu düzenlemeler uyarınca, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, aşağıda sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerine Elektronik Tebligat zorunluluğu getirilmiştir.  Bankalar.  Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.  Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.  Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketleri.  Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri.  Yatırım fonu yöneticileri.  Yatırım ortaklıkları.  Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.  Finansal kiralama şirketleri.  Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.  Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı.  Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.  Varlık yönetim şirketleri.  Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.  Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.  Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.  Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.  İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.  Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.  Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dahil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.  Spor kulüpleri.  Noterler.  Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı  Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar.  Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler.  Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları. Ayrıca elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara MASAK tarafından her bir tespit için 10.000 Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı ise 250.000 Türk lirasını geçemeyecektir. Söz konusu Kanuna aşağıdaki ekli sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.
 

Dosyayı indir