Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
9.8.2014

Sirküler 2014-25 333 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 
Sayın Yetkili; Vergi Usul Kanunu 439 No.lu Tebliğ ile 28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde yer alan listeye 3.65. satırdan sonra gelmek üzere satır eklenmiştir. Eklenen satır ile; • Su Taşımaya mahsus damacanalar 3 yıl (% 33,33) • Çimentolu Yonga ve Lif Çimento Levha İmalatında Kullanılan İktisadi Kıymetler 15 yıl (%6,66) • Plastik Kalıplar 2 yıl ((%50) • Çelik Saç Kalıplar ve Ayraçlar 5 yıl (%20) • Güneş Enerjisi Santrali 10 yıl (%10) olarak Amortisman süresi belirlenmiştir. Tebliğe İlişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 

Dosyayı indir