Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
30.6.2014

Sirküler 2014-16 431 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapilmasına Dair Tebliğ

 
Sayın Yetkili; 29/12/2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nin 8 inci maddesinde yer alan “1/7/2014” ibaresi “1/1/2015” olarak değiştirilmiştir. Bilindiği üzere 431 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen mükelleflere, belirli konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesi 1 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olmak üzere zorunlu hale getirilmiştir. Bahsi geçen tebliğ ile süre “1/7/2014” ibaresi “1/1/2015” olarak değiştirilmiştir. Zorunluluk Kapsamındaki Mükellefleri tekrar hatırlatacak olursak; a) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar; 1) Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar 2) Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 3) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, b) Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak, 1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, 2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, İlgili Tebliğ ekte yer almaktadır.
 

Dosyayı indir