Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
31.12.2013

Sirküler 2013- 61 285 Sıra Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

 
Özet: 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 57 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergilerin (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ve Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınırın yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu açıklamalar neticesinde 2014 yılında uygulanacak Damga Vergisi Oranları ve Tutarları Sirkülerimizin ekinde yer almaktadır. İlgili Tebliğe aşağıda yer verilmiştir.
 

Dosyayı indir