Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
10.10.2013

Sirküler 2013- 45 İade Hakkı Doğuran İşlemler Nedeniyle Nakden Veya Mahsuben Yapılacak İade Talepleri Hk.

 
Özet: İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, ilgili tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılacağına ve dair Vergi Usul Kanunu 429 No.lu Genel Tebliğ yayınlanmıştır. İade talep dilekçeleri, internet vergi dairesi şifresi kullanılmak suretiyle mükellefler veya mükelleflerce yetkilendirilecek 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bir meslek mensubu (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir) vasıtası ile elektronik ortamda gönderilebileceği tebliğ’de belirtilmektedir. İlgili tebliğe aşağıda yer verilmiştir.
 

Dosyayı indir