Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
26.7.2010

Sirküler 2010 - 36 2010-2 Geçici Vergi Döneminde Degerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları

 

217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliginin 3.1. Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Degerlemesi baslıklı bölümündeki;“Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile degerlenecegi ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari oldugubelirtilmistir. Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak degerlenmesi gerekmektedir. Bu sekilde yapılacak degerlemede T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin
kapandıgı tarih itibariyle yayımlanan döviz alıs kurları esas alınacaktır.”seklindeki düzenleme dogrultusunda 2010 yılı ikinci geçici vergi döneminin kapandıgı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası kurları degerlemeye esas alınacaktır.

 

Dosyayı indir