Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
5.8.2010

Sirküler 2010 - 39 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Tarifesinde Yapılan Degisiklige liskin Açıklamaların yer aldıgı Gelir Vergisi Genel Tebligi Resmi Gazete’de yayımlandı.

 
6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş olup, 01.01.2010 tarihi ile 6009 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 01.08.2010 arasındaki ücret ödemeleri için 6009 sayılı Kanunun yayımından önceki tarifeye göre yapılmış olan ancak, yeni tarifeye göre fazla kesilen gelir vergisi tevkifat tutarlarının ödenecek vergilerden mahsubu veya red ve iadesi ile eksik kesildiği tespit edilen vergilerin ilave olarak kesilmek suretiyle ödenmesi işlemlerinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin açıklamalara yer verilen 274 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 04.08.2010 tarih ve 27662 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlandı
 

Dosyayı indir