Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
02.01.2013

Sirküler 2013- 07 69 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

Özet: 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan maktu ve nispi harçlar ( (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri hariç olmak üzere) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırıldığına ilişkin açıklamalara 2013/07 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir

 

Dosyayı indir