Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
2.1.2013

Sirküler 2013 - 05 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had Ve Miktarların Artırılmasına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

Özet: 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 422 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2012 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2012 yılı için %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1.1.2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadlere ilişkin açıklamalara 2013/05 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

Dosyayı indir