Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
02.01.2013

Sirküler 2013- 04 121 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

Özet: 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 121 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2012 yılında geçerli olan 15.800 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2012 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 7,80) artırılarak 2013 yılı için 17.000 TL olarak uygulanmasına ilişkin açıklamalara 2013/04 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

Dosyayı indir