Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
5.4.2012

Sirküler 2012 - 41 İMKB’de İşlem Gören Tahvil ve Bonoların 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Değerlemesinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

 

Özet: Özet: Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi uyarınca; hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymetin ise borsa rayiciyle değerlenmesi gerekmektedir. Sirkülerimize ekli tabloda, 30 Mart 2012 tarihinde İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören tahvil ve bonoların, anılan tarih itibarıyla oluşan ve İMKB’nin günlük bülteni ile duyurulan ağırlıklı ortalama fiyatları (takas fiyatı) gösterilmektedir. Söz konusu menkul kıymetlerin Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi kapsamında 31 Mart 2012 tarihi itibariyle yapılacak değerleme işlemlerinde ekli tabloda yer alan borsa rayiçleri kullanılacaktır.

 

Dosyayı indir