Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
15.2.2012

Sirküler 2012 - 18 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesinin Anayasa’nın 2. ve 73. maddelerine aykırılığı nedeniyle İPTAL eden gerekçeli Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlandı

 

Özet: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, (4.6.2008 günlü, 5766 sayılı Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle değişik) Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iade hakkını kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidirşeklindeki son cümlesinin Anayasa’nın 2. ve 73. maddelerine aykırılığı nedeniyle İPTAL eden gerekçeli Anayasa Mahkemesi Kararına 2012/18 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

 

Dosyayı indir