Homepage Kreston International About Us Services Career Contact  
USEFUL LINKS
PRACTICAL INFORMATION
  International list
of member firms
 
Independent Auditing
Tax
Management and Business Consulting
Accounting and Financial Process Otsourcing
Corporate Finance
Other Services
7.1.2015
9.1.2015
8.1.2015
8.1.2015
6.1.2015
12.12.2014
4.12.2014
4.12.2014
14.10.2014
7.10.2014
30.09.2014
3.9.2014
31.7.2014
9.7.2014
26.6.2014
10.6.2014
4.6.2014
4.6.2014
26.5.2014
22.5.2014
24.4.2014
6.4.2014
25.3.2014
12.2.2014
8.1.2014
2.1.2014
1.1.2014
 
 
19.1.2015
18.1.2015
7.1.2015
7.1.2015
7.1.2015
5.1.2015
2.1.2015
2.1.2015
2.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
1.1.2015
30.12.2014
23.12.2014
15.12.2014
10.12.2014
4.12.2014
20.11.2014
5.11.2014
28.10.2014
28.10.2014
20.10.2014
16.10.2014
13.10.2014
09.10.2014
2.10.2014
2.10.2014
29.9.2014
29.9.2014
26.9.2014
24.9.2014
22.9.2014
19.9.2014
19.9.2014
19.9.2014
19.9.2014
19.9.2014
19.9.2014
11.9.2014
14.8.2014
13.8.2014
9.8.2014
9.8.2014
9.8.2014
24.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
15.7.2014
30.6.2014
25.6.2014
23.6.2014
10.6.2014
26.4.2014
21.4.2014
16.4.2014
16.4.2014
4.4.2014
3.4.2014
14.3.2014
27.2.2014
19.2.2014
18.2.2014
8.1.2014
2.1.2014
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
27.12.2013
25.12.2013
24.12.2013
17.12.2013
2.12.2013
2.12.2013
2.12.2013
28.11.2013
28.11.2013
22.11.2013
10.10.2013
4.10.2013
5.8.2013
30.6.2013
Sirküler 2013- 42 Anonim Ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.
30.6.2013
Sirküler 2013 41- 427 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımladı.
21.6.2013
Sirküler 2013- 40 Reeskont İşlemlerinde Kullanılacak Oran’ın %11 Olarak Belirlenmesine ilişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.
17.6.2013
Sirküler 2013 39- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılma Mecburiyeti ve Onaylanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete ’de Yayımlandı.
11.6.2013
Sirküler 2013- 38 Yurtdışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.
5.6.2013
Sirküler 2013- 37 Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı.
31.5.2013
Sirküler 2013- 36 Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler Yapılmasına Dair 2013/4763 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.
29.5.2013
Sirküler 2013- 35 Varlık Barışı’na ilişkin düzenlemeleri de içeren 6486 Sayılı Kanun, 29 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
22.5.2013
Sirküler 2013- 34 Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının Mayıs ayı sonuna kadar veya yıllık olarak yapmaları gereken bildirimler.
30.4.2013
Sirküler 2013- 33 Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
13.4.2013
Sirküler 2013- 32 Yevmiye ve Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdik sürelerinde değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi.
13.4.2013
Sirküler 2013- 31 Borçlar Kanunu kapsamında kefalet için aranan “eş rızası” yükümlülüğüne istisnalar getirildi.
13.4.2013
Sirküler 2013- 30 Tüm anonim şirketlere denetim yükümlülüğü getirildi.
11.4.2013
Sirküler 2013 - 29 Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.
10.4.2013
Sirküler 2013 - 28 2013 I. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
10.4.2013
Sirküler 2013- 27 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 27 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlamdı.
3.4.2013
Sirküler 2013- 26 63 No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
27.3.2013
Sirküler 2013 - 25 Talep ve Taahhütname Verilerek İthal Edilen Mallar ile Satın Alınan Mallara İlişkin ÖTV Sirküleri Yayımlandı.
24.3.2013
Sirküler 2013 - 24 425 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
19.3.2013
Sirküler 2013- 23 413 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İçeriğine Dair Açıklama resmi Gazetede Yayımlandı.
19.3.2013
Sirküler 2013- 22 Yurtdışı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.
14.3.2013
Sirküler 2013 - 21 Bağlılık raporu ile ilgili yapılan yasal düzenleme
27.2.2013
Sirküler 2013 -20 122 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
25.2.2013
Sirküler 2013- 19 424 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
25.02.2013
Sirküler 2013- 18 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.
19.2.2013
Sirküler 2013- 17 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı.
13.2.2013
Sirküler 2013- 16 İşverenler Tarafından Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.
13.2.2013
Sirküler 2013-15 Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin 58 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı
13.2.2013
Sirküler 2013-14 Dar Mükellefiyette İşyerinin Tespiti ile İlgili Olarak Hazırlanan 26 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı.
24.1.2013
Sirküler 2013 - 13 Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 2012/4213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlandı.
24.1.2013
Sirküler 2013 - 12 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayınlandı
21.1.2013
Sirküler 2013 - 11 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
03.01.2013
Sirküler 2013- 10 (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Mallarda Uygulanması Gereken Asgari Maktu Vergi Tutarlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlandı.
02.01.2013
Sirküler 2013 - 09 2012 IV. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
02.01.2013
Sirküler 2013 - 08 70 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
02.01.2013
Sirküler 2013- 07 69 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
02.01.2013
Sirküler 2013 - 06 9 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2.1.2013
Sirküler 2013 - 05 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had Ve Miktarların Artırılmasına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
02.01.2013
Sirküler 2013- 04 121 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı
02.01.2013
Sirküler 2013- 03 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
02.01.2013
Sirküler 2013- 02 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı.
02.01.2013
Sirküler 2013-01 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar yayımlandı
28.12.2012
Sirküler 2012 - 132 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Vereceği Hzmetlere İlişkin Asgari Ücret Tarifesi
20.12.2012
Sirküler 2012 - 131 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak İskonto ve Faiz Oranları Hakkında Tebliğ
19.12.2012
Sirküler 2012 - 130 Ticari Defterlere İlişkin Tebliği Yayınlandı
14.12.2012
Sirküler 2012 - 129 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
7.12.2012
Sirküler 2012 - 128 420 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
5.12.2012
Sirküler 2012 - 127 3996 Sayili Bazi Yatirim Ve Hizmetlerin Yap-ĠĢlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptirilmasi Hakkinda Kanunun Uygulama Usul Ve Esaslarina İlişkin Kararda Değişiklik Yapilmasina Dair Karar Yayınlandı
6.12.2012
Sirküler 2012 - 126 Defter Tasdik İşlemleri Hakkında Duyuru
4.12.2012
Sirküler 2012 - 125 Dahilde İşleme Rejim Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı
29.11.2012
Sirküler 2012 - 124 Anonim ġirketlerin Genel Kurul ToplantılarınınUsul ve Esasları Ġle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
15.11.2012
Sirküler 2012 - 123 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliği Yayınlandı
9.11.2012
Sirküler 2012 - 122 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
9.11.2012
Sirküler 2012-121 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
30.10.2012
Sirküler 2012 - 120 Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ Yayınlandı
24.10.2012
Sirküler 2012 - 119 85 Sıra No’lu Gelir Vergisi Sirküler Yayımlandı
18.10.2012
Sirküler 2012 - 118 25 Sıra No’lu Kurumlar Vergisi Sirküler Yayımlandı
16.10.2012
Sirküler 2012 - 117 Almanya ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Hakkında Sirküler Yayımlandı
16.10.2012
Sirküler 2012 - 116 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlanmıştır
12.10.2012
Sirküler 2012 - 115 2012 III. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
11.10.2012
Sirküler 2012 - 114 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:25) Resmi Gazetede Yayımlandı.
9.10.2012
Sirküler 2012 - 113 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar yürürlüğe konulmuştur
2.10.2012
Sirküler 2012 - 112 Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi” 15.8.2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde güncellenmiştir.
13.9.2012
Sirküler 2012 - 111 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: Iv No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
25.9.2012
Sirküler 2012 - 110 Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
24.9.2012
Sirküler 2012 - 109 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar Yayınlandı
10.9.2012
Sirküler 2012- 108 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
4.9.2012
Sirküler 2012-107 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Yayınlandı
9.9.2012
Sirküler 2012-106 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar Resmi Gazetede Yayınlandı
3.9.2012
Sirküler 2012 - 105 Gümrük Genel Tebliği Yayınlandı
28.8.2012
Sirküler 2012 - 104 Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
28.8.2012
Sirküler 2012 - 103 Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
28.8.2012
Sirküler 2012 - 102 Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Yayınlandı
22.8.2012
Sirküler 2012 - 101 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
17.8.2012
Sirküler 2012 - 100 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
17.8.2012
Sirküler 2012 - 99 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayınlandı
16.8.2012
Sirküler 2012 - 98 Temmuz dönemine ilişkin muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı.
17.8.2012
Sirküler 2012 - 97 64 Nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı
16.8.2012
Sirküler 2012 - 96 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı
15.8.2012
Sirküler 2012 - 95 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı
9.8.2012
Sirküler 2012 - 94 Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayınlandı
9.8.2012
Sirküler 2012 - 93 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
8.8.2012
Sirküler 2012 - 92 Vergi İncelemelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
6.8.2012
Sirküler 2012 - 91 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayınlandı
06.8.2012
Sirküler 2012 - 90 Motorlu Taşıt Vergisi Genel Tebliği (Seri No:41) Resmi Gazetede Yayınlandı
27.7.2012
Sirküler 2012 - 89 Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
31.7.2012
Sirküler 2012 - 88 2012/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılmasına Dair 54 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı
27.7.2012
Sirküler 2012 - 87 283 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
17.7.2012
Sirküler 2012 - 86 Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
17.7.2012
Sirküler 2012 - 85 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranları
10.7.2012
Sirküler 2012 - 84 2012 II. Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
5.7.2012
Sirküler 2012 - 83 83 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı
3.7.2012
Sirküler 2012 - 82 Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında
3.7.2012
Sirküler 2012 - 81 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
3.7.2012
Sirküler 2012 - 80 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı
3.7.2012
Sirküler 2012 - 79 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
3.7.2012
Sirküler 2012 - 78 Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik
29.6.2012
Sirküler 2012 - 77 Yeni Teşvik Mevzuatı Hakkında
29.6.2012
Sirküler 2012 - 76 417 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
29.6.2012
Sirküler 2012 - 75 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
28.6.2012
Sirküler 2012 - 74 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği Yayınlandı
27.6.2012
Sirküler 2012 - 73 6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinde ilişkin bilgilendirme
26.6.2012
Sirküler 2012 - 72 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlandı
26.6.2012
Sirküler 2012 - 71 Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı
26.6.2012
Sirküler 2012 - 70 415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
26.6.2012
Sirküler 2012 - 69 119 Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
25.6.2012
Sirküler 2012 - 68 12 Nolu Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlandı
22.6.2012
Sirküler 2012 - 67 63 Nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı
18.6.2012
Sirküler 2012 - 65 Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
20.6.2012
Sirküler 2012 - 66 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı
18.6.2012
Sirküler 2012 - 64 Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Yayınlandı
6.6.2012
Sirküler 2012 - 63 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanımları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı
30.5.2012
Sirküler 2012 - 62 31.05.2012 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılmasına Dair Açıklama Yayınlandı
22.5.2012
Sirküler 2012 - 61 23 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
18.5.2012
Sirküler 2012 - 60 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar Yayınlandı
18.5.2012
Sirküler 2012- 59 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetleri hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı
17.5.2012
Sirküler 2012- 58 118 Seri Nolu Kdv Genel Tebliği Yayınlandı
17.5.2012
Sirküler 2012 - 57 117 Seri Nolu Kdv Tevkifatı Sonrası Oluşan Tevkifat Oranları, Tevkifata Tabi İşlemler ve Tevkifat Yapacak Olan Kurum ve Kuruluşların Listesi
15.5.2012
Sirküler 2012 - 56 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
15.5.2012
Sirküler 2012 - 55 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı
08.5.2012
Sirküler 2012 - 54 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
07.5.2012
Sirküler 2012 - 53 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile Ġlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Yayınlandı
4.5.2012
Sirküler 2012 - 52 Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesine İlişkin 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı
30.4.2012
Sirküler 2012 - 51 2012 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 3,05 Olarak Açıklanmıştır.
23.4.2012
Sirküler 2012 - 50 2012 Mart Ayına Ait KDV Beyannamesinin Verilme Süresi 26 Nisan 2012 Perşembe Günü, 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi ise 27 Nisan 2012 Cuma Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
18.4.2012
Sirküler 2012 - 49 2012 I.Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibari İle Yabancı Paraların Değerlemesinde Kullanılacak Kurlar Hakkında
17.4.2012
Sirküler 2012- 48 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
14.4.2012
Sirküler 2012 - 47 Yüksek Öğretim Kanunu'nun Gelir ve Kazançtan İndirilecek Bağışlara İlişkin Maddesinde Değişiklik Yapıldı.
14.4.2012
Sirküler 2012 - 46 Kdv Tevkifatıyla İlgili Açıklamaların Yeraldığı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
13.4.2012
Sirküler 2012 - 45 Yeni Teşvik Paketi Açıklandı
11.4.2012
Sürküler 2012 - 44 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği Yayınlandı
11.4.2012
Sirküler 2012 - 43 3 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Yayınlandı
5.4.2012
Sirküler 2012 - 42 YMM Üretim Tasdik Raporlarındaki G.T.İ.P. Numaralarının Tevsikine İlişkin Gümrük Genelgesi Yayınlandı.
5.4.2012
Sirküler 2012 - 41 İMKB’de İşlem Gören Tahvil ve Bonoların 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Değerlemesinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri
30.3.2012
Sirküler 2012 - 40 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.
27.3.2012
Sirküler 2012 -39 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 73 üncü Maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptali Üzerine Yapılacak İşlemler Hakkında Sirküler Yayınlandı
26.3.2012
Sirküler 2012 -38 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ Yayınlandı
26.3.2012
Sirküler 2012 -37 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine Ġlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı.
23.3.2012
Sirküler 2012 - 36 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması ile İlgili Sirküler Yayınlandı
22.3.2012
Sirküler 2012 -35 GVK Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi Yayınlandı
22.3.2012
Sirküler 2012 - 34 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı
22.3.2012
Sirküler 2012 - 33 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkındaki Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
15.3.2012
Sirküler 2012 -32 ÖTV Kanununun 8/1 inci Maddesi Uygulaması Kapsamında Yapılacak İşlemlerle İlgili Sirküler Yayımlandı
15.3.2012
Sirküler 2012 - 31 Türkiye İle Singapur Arasında Mevcut "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın "Bilgi Değişimi" Maddesini Değiştiren Protokol Yayımlandı
13.3.2012
Sirküler 2012 - 30 Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Hakkında Tebliğ Yayımlandı
9.3.2012
Sirküler 2012 - 29 Suriye'de Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması Hakkında Sirküler Yayınlandı
8.3.2012
Sirküler 2012 - 28 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
8.3.2012
Sirküler 2012 - 27 Transit Taşımacılık İstisnası
5.3.2012
Sirküler 2012 - 26 Çek Defterlerinin Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlşkin Tebliğ
2.3.2012
Sirküler 2012 - 25 İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ Yayımlandı
29.2.2012
Sirküler 2012 - 24 Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliğinde (SERİ: IV, NO: 38) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı
20.2.2012
Sirküler 2012 - 23 414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı.
20.2.2012
Sirküler 2012 - 22 413 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Mükellef Bilgileri Bildirimini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir.
20.2.2012
Sirküler 2012 - 21 Yatırım indirimini %25 ile sınırlayan hükmün iptali ve yürürlüğün durdurulması kararı Resmi Gazetede Yayınlandı
17.2.2012
Sirküler 2012 - 20 Anayasa Mahkemesi 9 Şubat 2012 tarihli toplantısında, yatırım indirimindeki % 25'lik sınırın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.
16.2.2012
Sirküler 2012 - 19 Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı
15.2.2012
Sirküler 2012 - 18 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesinin Anayasa’nın 2. ve 73. maddelerine aykırılığı nedeniyle İPTAL eden gerekçeli Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlandı
2.2.2012
Sirküler 2012 - 17 Gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla alınan Belgesiz İhracat kredilerinin kapatılma süresi 31.12.2012’ye kadar uzatılmıştır.
30.1.2012
Sirküler 2012 - 16 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı
27.1.2012
Sirküler 2012 - 15 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
27.1.2012
Sirküler 2012 - 14 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlandı
23.1.2012
Sirküler 2012 - 13 2011 IV.Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibari İle Yabancı Paraların Değerlemesinde Kullanılacak Kurlar Hakkında
23.1.2012
Sirküler 2012 - 12 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
23.1.2012
Sirküler 2012 - 11 116 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
23.1.2012
Sirküler 2012 - 10 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı
23.1.2012
Sirküler 2012 - 09 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
11.1.2012
Sirküler 2012 - 08 79 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı
9.1.2012
Sirküler 2012 - 07 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012 / 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.
6.1.2012
Sirküler 2012 - 06 Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesinde Aranılan Belgelere Yönelik Olarak Hazırlanan Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı
3.1.2012
Sirküler 2012 - 05 55 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
3.1.2012
Sirküler 2012 - 04 2011/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
3.1.2012
Sirküler 2012 - 03 28 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
2.1.2012
Sirküler 2012 - 02 66 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
2.1.2012
Sirküler 2012 - 01 65 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
29.12.2011
Sirküler 2011 - 65 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yayınlandı.
27.12.2011
Sirküler 2011 - 64 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girmiştir.
27.12.2011
Sirküler 2011 - 63 Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespite İlişkin BKK 27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
26.12.2011
Sirküler 2011 - 62 411 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
26.12.2011
Sirküler 2011 - 61 43 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
26.12.2011
Sirküler 2011 - 60 280 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
22.12.2011
Sirküler 2011 - 59 88 Sıra No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayınlandı
13.12.2011
Sirküler 2011 - 58 I Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği Yayımlandı.
13.12.2011
Sirküler 2011 - 57 2011 Yılı Aralık Ayı Sonuna Kadar Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler
13.12.2011
Sirküler 2011 - 56 410 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
30.11.2011
Sirküler 2011 - 55 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar Yayınlandı
30.11.2011
Sirküler 2011 - 54 Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 6) Yayınlandı
29.11.2011
Sirküler 2011 - 53 Kağıt Ortamında Düzenlenen 2A Numaralı ÖTV Beyannamelerinin 1 Şubat 2012 Tarihine Kadar Kabul Edilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı
28.11.2011
Sirküler 2011 - 52 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayınlandı
25.11.2011
Sirküler 2011 - 51 Devlet Muhasebesi Standardı 22 (DMS 22) Genel Yönetime İlişkin Mali Bilgilerin Açıklanması Resmi Gazete’de Yayınlandı
17.11.2011
Sirküler 2011 - 50 Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayınlandı
17.11.2011
Sirküler 2011 - 49 Türkiye Noterler Birliği'nin Defter Onay İşlemleri Hakkındaki Duyurusu Yayınlandı
4.11.2011
Sirküler 2011 - 48 Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 44)
4.11.2011
Sirküler 2011 - 47 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Degişiklik Yapılmasına Dair Tebliği
4.11.2011
Sirküler 2011 - 46 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:22) yayınlandı
2.11.2011
Sirküler 2011 - 45 Diger İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)
2.11.2011
Sirküler 2011 - 44 Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217)
2.11.2011
Sirküler 2011 - 43 Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS
2.11.2011
Sirküler 2011 - 42 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 215)
2.11.2011
Sirküler 2011 - 41 Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 214)
26.10.2011
Sirküler 2011 - 40 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Degerleme Oranına Yönelik Olarak
23.10.2011
Sirküler 2011 - 39 Deri malatında Tecil-Terkin Uygulamasına Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler
14.10.2011
Sirküler 2011 - 38 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar
10.10.2011
Sirküler 2011 - 37 İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
5.10.2011
Sirküler 2011 - 36 2011 III.Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibari İle Yabancı Paraların Değerlemesinde Kullanılacak Kurlar Hakkında
29.9.2011
Sirküler 2011 - 35 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Hakkında
21.9.2011
Sirküler 2011 - 34 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri Hakkında
21.9.2011
Sirküler 2011- 33 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
14.9.2011
Sirküler 2011 - 32 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi
15.9.2011
Sirküler 2011 - 31 15.09.2011 Terihli Resmi Gazete’de İthalat Rejimine ek karar başlığı altında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
15.8.2011
Sirküler 2011 - 30 Vergi Usul Kanununun Tekerrür İle İlgili Hükmünün Uygulanmasına Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı.
8.8.2011
Sirküler 2011 - 29 KDV Kanununun Uygulamasına İlişkin Mevcut Sirkülerlerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlara Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı.
1.8.2011
Sirküler 2011 - 28 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
25.7.2011
Sirküler 2011 - 27 31.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2011/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılmasına Yönelik Sirküler Yayınlandı.
25.7.2011
1.7.2011
Sirküler 2011 - 25 2011 II.Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibari İle Yabancı Paraların Değerlemesinde Kullanılacak Kurlar Hakkında
30.6.2011
Sirküler 2011 - 24 İkmalen, Re'sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
29.6.2011
irküler 2011 - 23 Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
27.5.2011
Sirküler 2011 - 22 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
27.5.2011
Sirküler 2011 - 22 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
11.5.2011
Sirküler 2011 - 21 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.
30.4.2011
Sirküler 2011 - 20 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.
22.4.2011
Sirküler 2011 - 2011 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 2,34 Olarak Tespit Edilmiştir.
22.4.2011
Sirküler 2011 - 18 2011 I.Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibari İle Yabancı Paraların Değerlemesinde Kullanılacak Kurlar Hakkında
22.04.2011
11.4.2011
Sirküler 2011 - 16 4 Seri No'lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ
30.3.2011
16.3.2011
Sirküler 2011 - 14 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında
14.3.2011
14.3.2011
Sirküler 2011 - 12 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
..
Sirküler - 11 ÖTV Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.
28.2.2011
Sirküler 2011 - 10 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
1.2.2011
Sirküler 2011 - 9 29.01.2011 tarih ve 27830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
19.1.2011
Sirküler 2011 - 8 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
19.1.2011
Sirküler 2011 - 7 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesinde 2010 Yılı Sonu İtibariyle Uygulanacak Kurlara İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.
13.1.2011
Sirküler 2011 - 6 Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerden Elde Edilen Faizlerin Vergilendirilmesine İlişkin Olarak Hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
5.1.2011
Sirküler 2011 - 5 2011 Pratik Bilgiler Hakkında
3.1.2011
Sirküler 2011 - 4 Damga Vergisi Kanunu Uygulamalarına İlişkin Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
3.1.2011
Sirküler 2011 - 3 Vergi Usul Kanunu Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
3.1.2011
Sirküler 2011 - 2 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
3.1.2011
Sirküler 2011 - 1 Katma Değer Vergisi Uygulamalarına İlişkin Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
27.12.2010
Sirküler - 57 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yapılan Değisiklikler
13.12.2010
Sirküler - 56 2010 yılı aralık ayı sonuna kadar yerine getirilmesi gereken yükümlülükler
8.12.2010
Sirküler - 55 2011 yılında kullanılacak olan yasal defterlerin 31 Aralık 2010 tarihine kadar tasdik ettirilmesi gerekiyor.
12.11.2010
Sirküler 2010 - 54 Ekim 2010 dönemine ait aylık muhtasar beyannameler ile Ekim 2010 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 25 Kasım 2010 günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.
12.11.2010
Sirküler 2010 - 53 2010 yılı için yeniden değerleme oranı %7,7 olarak tespit edilmiştir.
28.10.2010
Sirküler 2010 - 52 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Değişiklikler
8.11.2010
28.10.2010
Sirküler 2010 - 50 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 15 olarak tespit edildi
22.10.2010
Sirküler 2010 - 49 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
14.10.2010
Sirküler 2010 - 48 Borsada rayici olmayan yabancı paraların 30.09.2010 tarihi itibariyle degerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.
13.10.2010
Sirküler 2010 - 47 2010 Yılı Üçüncü Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden degerleme oranı %6,42 olarak tespit edilmiştir.
4.10.2010
Sirküler 2010 - 46 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesine liskin 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Degisiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
4.10.2010
Sirküler 2010 - 45 6009 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan degisikliklere iliskin
4.10.2010
Sirküler 2010 - 44 Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasına iliskin açıklamaların yer aldıgı Gelir Vergisi Genel Tebligi Resmi Gazetede yayımlandı.
1.10.2010
2010 43 Nolu Sirküler
6.9.2010
2010 42 Nolu Sirküler
1.9.2010
2010 41 Nolu Sirküler
12.8.2010
2010 40 Nolu Sirküler
5.8.2010
2010 39 Nolu Sirküler
2.8.2010
2010 38 Nolu Sirküler
2.8.2010
2010 37 Nolu Sirküler
26.7.2010
2010 36 Nolu Sirküler
26.7.2010
2010 35 Nolu Sirküler
13.7.2010
2010 34 Nolu Sirküler
13.7.2010
2010 33 Nolu Sirküler
24.6.2010
2010 32 Nolu Sirküler
24.6.2010
2010 31 Nolu Sirküler
24.6.2010
2010 30 Nolu Sirküler
24.6.2010
2010 29 Nolu Sirküler
14.5.2010
2010 28 Nolu Sirküler
14.5.2010
2010 27 Nolu Sirküler
6.5.2010
2010 26 Nolu Sirküler
4.5.2010
2010 25 Nolu Sirküler
4.5.2010
2010 24 Nolu Sirküler
26.4.2010
2010 23 Nolu Sirküler
26.4.2010
2010 22 Nolu Sirküler
2.4.2010
2010 21 Nolu Sirküler
2.4.2010
2010 20 Nolu Sirküler
5.3.2010
2010 19 Nolu Sirküler
3.3.2010
2010 18 Nolu Sirküler
17.2.2010
2010 17 Nolu Sirküler
16.2.2010
2010 16 Nolu Sirküler
5.2.2010
2010 15 Nolu Sirküler
4.2.2010
2010 14 Nolu Sirküler
3.2.2010
2010 13 Nolu Sirküler
3.2.2010
2010 12 Nolu Sirküler
3.2.2010
2010 11 Nolu Sirküler
3.2.2010
2010 10 Nolu Sirküler
18.1.2010
2010 9 Nolu Sirküler
18.1.2010
2010 8 Nolu Sirküler
17.1.2010
2010 7 Nolu Sirküler
14.1.2010
2010 6 Nolu Sirküler
14.1.2010
2010 5 Nolu Sirküler
13.1.2010
2010 4 Nolu Sirküler
13.1.2010
2010 3 Nolu Sirküler
13.1.2010
2010 2 Nolu Sirküler
4.1.2010
 
Address: 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli İstanbul
Phone: 0212 286 47 27
Fax: 0212 286 10 51
E-mail: please click for send e-mail
 
 
Default   |   Kreston International   |   About Us   |   Services   |   Carieer   |   Contact   Privacy   |   Site Map  
Web Design   |  
Web Tasarım: Grapixel New Media